Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2014

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Προγραμμα Εξετασεων

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25                    Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9.40-11.05                Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

11.30-12.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   12.00                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25                    Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9.40-11.05                Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12.30-13.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   13.00                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25                    Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9.40-11.05                Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12.00-12.30              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   12.30                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25                    Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9.40-11.05                Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13.00-13.30              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   13.30                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης. 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25                    Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

9.40-11.05                Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13.30-14.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   14.00                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   10.00                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

Γραπτές εξετάσεις

 

14.20-15.45               Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

16.30-17.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

17.10-18.35              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

08.00-10.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10.15-12.15              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12.30-13.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   13.00                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

08.00-10.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10.15-12.15              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13.30-14.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   14.00                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

08.00-10.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10.15-12.15              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

13.00-13.30              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   13.30                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

08.00-10.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10.15-12.15              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

14.00-14.30              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   14.30                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

08.00-10.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

10.15-12.15              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

14.30-15.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

Προφορικές εξετάσεις:

Έναρξη:   15.00                           Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ  Γ1 «πολύ καλή γνώση»

Προφορικές εξετάσεις

Έναρξη: 10.00                             Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

Γραπτές εξετάσεις

13.10-14.40              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

15.00-16.20              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16.30-17.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»