Ανακοίνωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Με έκπληξη διαπιστώσαμε στα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (16-3-2015) ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης σχετικά με την λήψη βραχυχρόνιων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10) στην πόλη της Κοζάνης και σε τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Κοζάνης, Ελλησπόντου και Ελίμειας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.70601 (ΦΕΚ 3272/23-12-13 «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια», αρμόδιος για την ανακοίνωση κήρυξης της εφαρμογής των μέτρων είναι ο Περιφερειάρχης μετά από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών, τις μετρήσεις των σταθμών και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εφαρμογής των μέτρων και πρέπει να καθορίζει σαφώς :

α. τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που λαμβάνονται

β. τα συγκεκριμένα χωρικά όρια εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται και

γ. τη διάρκεια ισχύος (έναρξη και λήξη) της εφαρμογής των μέτρων.

Και επειδή : 

  1. Η κήρυξη των μέτρων δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμου και των υπηρεσιών του.
  2. Δεν είναι γνωστό αν διαθέτει μετρήσεις ο Δήμος Κοζάνης και από ποιόν φορέα.
  3. Η ανακοίνωση μέτρων προκαλεί αναστάτωση στον πληθυσμό καθόσον αυτά δεν γίνονται από τον φορέα που έχει την αρμοδιότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία.
  4. Οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στους σταθμούς στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνης ήταν :
  Κοιλάδα Πετρανά Κ.Κώμη Ποντοκώμη Κοζάνη Ακρινή
13/3/2015 20 51 36 26 41 70
14/3/2015 21 55 37 26 38 67
15/3/2015 22 52 40 35 45 64

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, μόνον ο σταθμός Ακρινής παρουσίασε υπερβάσεις που οφειλόταν κυρίως στην καύση καυσόξυλων σε θερμάστρες και τζάκια.

Παρακαλούμε τον Δήμο Κοζάνης να μη προβαίνει σε ανακοινώσεις που προκαλούν σύγχυση στον πληθυσμό και τους κατοίκους να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις κήρυξης μέτρων του Περιφερειάρχη που έχει από τον Νόμο την αρμοδιότητα.

 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού