Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ.2130/03-06-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο είκοσι οκτώ χιλιάδων εβδομήντα τριών ευρώ (28.073,00 €) στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Λ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Μοναστηρίου 68 στην Κοζάνη, όπως προβλέπει η παρ.5 του άρθρου 20 του Ν.4177/2013, διότι μετά από δειγματοληψία Πετρελαίου Κίνησης που διενεργήθηκε στο ανωτέρω πρατήριο, το δείγμα κρίθηκε από τη Δ’ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ με πετρέλαιο θέρμανσης σε ποσοστό 2,5%.

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4177/2013.

                                                                                 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

                                                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                                                

                                                                                              

                                                                                              ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ