Ανακοίνωση Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδου Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2011-2012, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες αιτήσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16/01/2012 έως 20/01/2012.

Πληροφορίες στο τηλ. 2461051241(κ. Φλώρο Θεόδωρο),στο τηλ. 2461351361 (κ. Μαστροκώστα Τριανταφυλλιά ) και στο τηλ. 2461351364 (κ. Σιώμου Βασιλική).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε Κοζάνης (http://dipe.koz.sch.gr).

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης

 Φλώρος Θεόδωρος