Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι:

Λόγω συλλήψεων του εντόμου DiabroticavigniferaLeconte, σε φερομονικές παγίδες στην καλλιέργεια του αραβόσιτου στην ΠΕ Κοζάνης, ελήφθη η υπ΄αρ.6312/1-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή να εφαρμοστεί πρόγραμμα περιστολής και οριοθέτησης ζωνών στην Π.Ε. Κοζάνης για να περιοριστεί η εξάπλωση του οργανισμού από τις μολυσμένες ζώνες σε απαλλαγμένες από τον οργανισμό περιοχές:

1.Μολυσμένη ζώνη πουπεριλαμβάνει:

Α) τα διοικητικά όρια του Δήμου Εορδαίας(εκτός αγροκτημάτων Βλάστης, Ερμακειάς, Σπηλιάς, Πτελεώνα, και Μεσόβουνου,)

Β) αγροκτήματα που ανήκουν στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης η οποία οριοθετείται βόρεια από τα σύνορα του Δήμου Εορδαίας ,Ανατολικά από τα αγροκτήματα της Ποντοκώμης και του Μαυροδεντρίου, Νότια από τα αγροκτήματα των Κοίλων, Δρέπανου, Γαλάνης, Κοιλάδας και Δυτικά από τα αγροκτήματα του Αγ.Δημήτριου και Ακρινής.

Μέτρα εντός της προσβεβλημένης ζώνης:

-Πραγματοποίηση αμειψισποράς σύμφωνα με την οποία ο αραβόσιτος μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο μία φορά τη διετία (δεν μπαίνει αραβόσιτος στον ίδιο αγρό για το 2014),

-Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.

-Να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.

-Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

2. Ζώνη περιστολής που περιλαμβάνει:

Α) όλα τα αγροκτήματα που ανήκουν μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Εορδαίας(εκτός Βλάστης)

Β)τα αγροκτήματα που ανήκουν στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης η οποία οριοθετείται βόρεια από τα σύνορα του Δήμου Εορδαίας ,Ανατολικά από τα αγροκτήματα της Ποντοκώμης και του Μαυροδεντρίου, Νότια από τα αγροκτήματα των Κοίλων, Δρέπανου, Γαλάνης, Κοιλάδας, Θυμαριάς, Αμυγδαλιάς, Καπνοχωρίου, Λεβέντη, Πολύμυλου και Δυτικά από το όρος Βέρμιο.

Μέτρα εντός της ζώνης περιστολής:

-Οργανώνεται αμειψισπορά κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται μόνο μία φορά( δεν μπαίνει αραβόσιτος στον ίδιο αγρό για το 2014),

-Ο αραβόσιτος να μη συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου.

-Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.

-Να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στη προσβεβλημένη ζώνη.

-Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα).

-Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.

-Να γίνεται εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων παγίδων φερομόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες : diavgeia.gov.gr/ΑΔΑ:ΒΛΛ67ΛΨ-ΠΛ4Αρ.Πρ.6312/01-10-2013και ΔΑΟΚ ΠΕ Κοζάνης (Θεοδωρίδης Ιωάννης τηλ:2461351253)