Ανακοίνωση από τη Δ/νση Β/μιας Εκπ/σης Κοζάνης

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης ανακοινώνεται ότι τα:

πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου 2012 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, βρίσκονται στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης, Διοικητήριο 4ος όροφος, Γραφείο 30 και μπορούν να παραλαμβάνονται από 08:30 έως 14:00, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή εντός τριμήνου, από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή μέσω των κηδεμόνων τους ή από εκπρόσωπο φορέα, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από την Δ/νση

Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης