Ανακοίνωση από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μετάθεσης και σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2011-2012, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν το σχολικό έτος 2010-2011 να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταθέσεις ως ακολούθως:

1.    Από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης
2.    Μουσικά Σχολεία(Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε)
3.    Καλλιτεχνικά Σχολεία(Μόνο για εκπαιδευτικούς Δ.Ε)
4.    Σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις, μαζί με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2012 στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

 

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Γκαμπούρας Ιωάννης