Άμεσες οι διαδικασίες για τον αγωγό Ερμακιάς. Υπογράφτηκε η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, πρόσκληση για την υποβολή πρότασης από τη ΔΕΥΑ του Δήμου Κοζάνης, για το έργο «Νέο εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης οικισμών Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου, Ακρινής, Κοιλάδας, Γαλανίου, Θυμαριάς και Κρεμαστής του Δήμου Κοζάνης από τον αγωγό Ερμακιάς».

Για το σημαντικό και αναγκαίο αυτό έργο όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης η πρόσκληση εκδόθηκε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, λαμβάνοντας υπόψιν το έγγραφο της ΔΕΥΑΚ που εστάλλει την ίδια μέρα, στο οποίο αποτυπώνεται η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος υδροδότησης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης. Ενεργήσαμε αστραπιαία συμπλήρωσε, έχοντας πάντα σε πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Ο προϋπολογισμός 1.000.000 €, είναι τόσος που να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις του έργου, που θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, πρόσκληση για την υποβολή πρότασης από τη ΔΕΥΑ του Δήμου Κοζάνης, για το έργο «Νέο εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης οικισμών Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου, Ακρινής, Κοιλάδας, Γαλανίου, Θυμαριάς και Κρεμαστής του Δήμου Κοζάνης από τον αγωγό Ερμακιάς».

Για το σημαντικό και αναγκαίο αυτό έργο όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης η πρόσκληση εκδόθηκε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, λαμβάνοντας υπόψιν το έγγραφο της ΔΕΥΑΚ που εστάλλει την ίδια μέρα, στο οποίο αποτυπώνεται η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος υδροδότησης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης. Ενεργήσαμε αστραπιαία συμπλήρωσε, έχοντας πάντα σε πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Ο προϋπολογισμός 1.000.000 €, είναι τόσος που να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις του έργου, που θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013.