8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος (Αναπληρωματικό Μέλος)
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 25/02/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης  παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Οικισμών Ιμέρων – Αύρας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Οδού Μοναχίτη – Μικρολίβαδο» Π.Ε. Γρεβενών
 4. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Ιτιάς» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Αγ. Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Λιμναίες υποδομές Δήμου Αμυνταίου – Πετρών – Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση μίσθωσης δύο ακινήτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και την συγκρότηση  της επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των κτιρίων που θα προταθούν από τους ενδιαφερόμενους και εάν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης
 8. Τροποποίηση της αριθμ. 1754/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφοράς του δημόσιου ανοικτου διαγωνισμού προμήθειας 30.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και 20.000 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Ε.Ο.Δ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεοδνίας»
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφοράς του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ. 05/2015 διακήρυξη)
 10. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης (αριθμ. 17/2014 διακήρυξη)
 11. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015
 12. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Τ.Σ.Ε. / Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους 
 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 89.000,00 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποία θα απασχοληθούν για την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση δαπάνης για εμβόλια δικαιούχων των Κοινωνικών Ιατρείων Νομού Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας Δ124-Δ128» Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.