8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 6/3/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων προσφορών και έγκριση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 30 (τριάντα) τόνων ακρυλικού χρώματος για εργασίες διαγράμμισης στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 4. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια προχείρου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 45 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για εργασίες διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Π.Δ.Μ
 5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων προσφορών και των όρων διακήρυξης, για την «Προμήθεια 45 (σαράντα πέντε ) τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων , για εργασίες διαγράμμισης στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 45.000,00€ (πλεον Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Μ»
 7. Λήψη απόφασης του πίνακα υπαλλήλων, που δικαιούνται συμμετοχής στην κλήρωση για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2012, με αριθ. Διακήρυξης 1/2012
 9. Έγκριση αποδοχής και Κατανομής ποσού 763.236,00€ του προγράμματος ΣΑΕ-205 ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή έργων Π.Ε Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου των γραφείων της πρώην Υ.Ε.Β., όπου σήμερα φιλοξενείται και λειτουργεί το σχολείο 2ης ευκαιρίας Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση Δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προσπάθεια στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών του Δ. Κοζάνης με την προμήθεια καυσόξυλών και πετρελαίου θέρμανσης στα πλαίσια της 1ης Εθελοντικής Πρωτοβουλίας του γραφείου Εθελοντισμού σε συνεργασία με φορείς, Συλλόγους, Προέδρους Τ.Δ και το «Βοήθεια στο Σπίτι» Π.Ε Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Α Εξαμήνου των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Κοζάνης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης αποκριάτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καστοριάς στη Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κολοκυνθούς Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης προσωπικού της Π.Ε Γρεβενών
 20. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί δικαστικής απόφασης της Π.Ε Γρεβενών
 21. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί δικαστικής απόφασης της Π.Ε Γρεβενών
 22. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί δικαστικής απόφασης της Π.Ε Γρεβενών
 23. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάκα Ιωάννη και έγκριση της δαπάνης
 24. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας