8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Πέμπτη 19/12/2013 και ώρα 11: 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού 7ης συνεδρίασης
 2. ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10,53 MWp, (τροποποιημένη μελέτη) της εταιρείας με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» (πρώην «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.»), που θα εγκατασταθεί στο εκτός σχεδίου γήπεδο του αγροκτήματος Καστανιάς του Δήμου Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (και του αγροκτήματος Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, στην Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας).
 3. ΣΜΠΕ του έργου : Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή Παϊάμπορο Δήμου Κοζάνης στην ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Εισηγήτρια των θεμάτων 2 και 3 : κ.Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Δβο, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
 4. ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζα εγκατεστημένης ισχύος 619 KW», στο κτηνοτροφικό Πάρκο Διποταμίας, του Δ. Νεστορίου της Περ. Ενότητας Καστοριάς, στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με φορέα το Δήμο Νεστορίου.” Εισηγήτρια: κ.Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος με Δ βο, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς
 5. ΜΠΕ του έργου : «Κατασκευή και Λειτουργία Αιολικού Πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 26MW, στη θέση «Ξωφλημένη» των Δήμων Φλώρινας και Καστοριάς  των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Καστοριάς αντίστοιχα, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΩΦΛΗΜΕΝΗ Ε.Π.Ε.».
 6. ΜΠΕ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 163.8 MW στη θέση «Τρικλάριον Όρος» των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου & Πρεσπών των Νομών Καστοριάς και Φλώρινας αντίστοιχα» της εταιρείας «ADEMCO Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ»  Εισηγήτες των θεμάτων 5 και 6 : κ.Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος με Δ βο, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς. Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.          
 7. Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,00 MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Μαυρολίθαρο» επί της κορυφογραμμής «Βουνί», στις ΔΕ Δεσκάτης Δ.Δεσκάτης ΠΕ Γρεβενών, ΔΕ Καμβουνίων Δ.Σερβίων-Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης, καθώς και στη ΔΕ Αντιχασίων Δ.Ελασσόνας της ΠΕ Λάρισας. Εισηγητής : Δημήτριος Τσίμπλινας, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 8. Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του έργου Εκμετάλλευση λατομείου Μαρμάρου από τον κ. Μελίδη Ευστάθιο στην θέση «Κρανιά» της ΤΚ Αγίου Χαραλάμπους της ΔΕ Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης. Εισηγητής: κ.Κων/νος Μπακούσης, Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Ε βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 9. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης Οργανικών Υποπροϊόντων Μονάδα θερμικής αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος με αποτεφρωτήρα (υλικά κατηγορίας 1, 2 & 3) και Μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (κομπόστ) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα και από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρείας «ΓΙΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡOΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΠΕ» στο αγρόκτημα Πεπονιάς του Δ. Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 10. Μ.Π.Ε. του έργου: «Λειτουργία μονάδας παραγωγής παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα (γουνοφόρα ζώα) με επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασία κρέατος και αλιευμάτων» της εταιρείας ΜΑ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. στο 5ο χλμ. Ε.Ο. Νεάπολης-Κοζάνης στο Δ.Κ. Νεάπολης του Δ. Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εισηγήτρια των θεμάτων 9 και 10 : κ.Παναγιώτα Κωστοπούλου, Δασολόγος με Δ βο υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Κοζάνης.
 11. ΜΠΕ του έργου : «Κατασκευή μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Αβδέλλας, του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου ο Δήμος Γρεβενών.
 12. ΜΠΕ του έργου : «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος της εταιρείας ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, στη θέση «Λατομική περιοχή Πόρου» του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».
 13. ΜΠΕ του έργου : «Πτηνοτροφείο κοτόπουλων πάχυνσης, της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Ο.Ε., στο υπ’ αριθμ. 91 αγροτεμάχιο της περιοχής Πόρου του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών».  Εισηγητής των θεμάτων 11, 12 και 13: κ. Γεώργιος Θωμαϊδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.

Σημ : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193- 2461350110

                                                                    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                         Χρήστος Ευαγγέλου

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νσεις Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ
 6. Δήμοι – τοπικά συμβούλια
 7. ΜΜΕ