7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε Εκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:

Θέμα 1ο: Εγκριση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

Εισηγητής:Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διοίκησης Π.Δ.Μ. Αννα Καρακούλα

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Γεώργιος