7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/2/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος και τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση διαδικασίας προκαταρτικής προκήρυξης του διαγωνισμού: «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013-2014»
 4. Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου Γρεβενώ ν» και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 5. Έγκριση της δαπάνης και της απ’ ευθείας ανάθεσης διακίνησης της αλληλογραφίας με Courier για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 6. Έγκριση της δαπάνης και της απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 7. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 77.374,47€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΝΑ 0268- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ για την πληρωμή του έργου: «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης –Φλώρινας »
 8. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 250.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕ0758 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για την πληρωμή του έργου: «Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος» στο Ζιδάνι Κοζάνης
 9. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο
 11. Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία και εκτύπωση θεματικού εντύπου της Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας για το έργο: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Κοζάνης»
 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης για αποζημίωση βλαβών οχημάτων
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 20. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ
 21. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ
 22. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ
 23. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.