7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος (Αναπληρωματικό Μέλος)
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/02/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων στο έργο: Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Εράτυρας Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή έργου σύνδεσης παλιού με νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Δ.Κ. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση του πρακτικού 5 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 € Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Παράλληλα έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγ. Άννας Δ. Νεστορίου (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση Γυμνασίου Περιοχής Φουντουκλή» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση της παράτασης του έργου: «Τοιχία Γέφυρας Αγίας Άννας» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση της 1ης παράτασης για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Ειδική μελέτη διαχείριση της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Ειδική μελέτη διαχείριση της βόσκησης σε λιβαδικούς και δασικούς τύπους οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.519,05 € (συμπ. ΦΠΑ), για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη των εγκαταστημένων προγραμμάτων λογισμικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και την έγκριση του τρόπου ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών για το έτος 2015
 12. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, κατόπιν πρόσκλησης, της προμήθειας αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων, προϋπολογισμού 3.444,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 13. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, κατόπιν πρόσκλησης, της προμήθειας ενός καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών, προϋπολογισμού 4.305,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 14. Έγκριση των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2015
 15. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Φλώρινας 2015, προϋπολογισμού 73.000,00 € με ΦΠΑ,, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης του Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 16.  Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Φλώρινας 2015, προϋπολογισμού 73.000,00 € με ΦΠΑ,, για τις ανάγκες οριζόντιας σήμανσης του Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση των πρακτικών Νο 1 & Νο 4 που αφορούν τον διαγωνισμό της 16/1/2015 (αρ. διακήρυξης 10/2014) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2014-2015
 18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φαξ καιθώς και γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 19. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος» Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)» Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του Ορεινού Όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Δρόμος Λιανοτόπι – Γράμμος (Χ.Θ. 8+967 – 145+795)» του έργου: «Οδοποιία στην Περιοχή του Ορεινού Όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης έργου: «Συντήρηση Ι.Ν. Ν. Καστοριάς» υποέργο: «Αποκατάσταση Στέγης (εργασίες υγρομόνωσης) Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Μεσοποταμίας» Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης προγραμμάτων Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπάνης του έργου: «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ο.Τ. Γ213-Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγίας Άννας Δ. Νεστορίου Α΄Φάση» ΣΑΕΠ 041 Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διάνοιξη Αστικής Οδού στο Κωσταράζι του Δήμου Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση καταστροφών από Θεομηνίες Β΄ Φάση», για το οικονομικό έτος 2015 Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες διαρρύθμισης του 1ου Γυμνασίου για μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Καστοριάς» ΣΑΕΠ 041 Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Γρεβενών (διαγωνισμών, διαπραγμάτευσης, παραλαβής)
 31. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας ποσού 153.647,36 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Ιανουάριο έτους 2015
 32. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητας ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως δεύτερη (Β΄) τακτική επιχορήγησης έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Πανελλήνιας εκδήλωσης της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονσδίας Ελλάδος
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας για ενημέρωση σε θέματα διατροφολογίας και κοινωνιολογίας στις 7 Μαρτίου
 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.