7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/11/2013 και ώρα 11: 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με τα παρακάτω θέματα:

  

 1. Έγκριση πρακτικού 6ης συνεδρίασης
 2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτ. Μακεδονίας (GR 09).
 3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Εισηγητής των θεμάτων από 2 και 3 : Δημήτριος Αλβανός, Βιολόγος με Β βο, Αν/τής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 4. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταïκού Σταθμού Ισχύος 2,995 MW στη θέση Λάβα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε., στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 5. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταïκού Σταθμού Ισχύος 9,995 MW στη θέση Λάβα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε., στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
 6. ΜΠΕ του έργου «Εκμετάλλευση ιδιωτικού Λατομείου σχιστόλιθων στη θέση «Δρυόβουνο» της Δ.Κ. Δρυοβούνου του Δήμου Βοίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 7. ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με καύση βιομάζας ισχύος 0,999 ΜW στη θέση “πρώην ΑΕΒΑΛ” Δημοτικού Διαμερίσματος Πτολεμαΐδας Π.Ε Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».Εισηγητής των θεμάτων από 4 έως 7 : Δημήτριος Τσίμπλινας, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 8. ΜΠΕ του έργου: «Βελτίωση εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης (Ανατολική περιοχή Σαριγκιόλ)».
 9. ΜΠΕ του έργου: «Εξωτερικό υδραγωγείο οικισμού Δρεπάνου Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης».Εισηγήτρια των θεμάτων 8 και 9 : κ.Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δ βο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
 10. ΜΠΕ του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 163.8 MW στη θέση «Τρικλάριον Όρος» των Δήμων Καστοριάς, Νεστορίου & Πρεσπών των Νομών Καστοριάς και Φλώρινας αντίστοιχα» της εταιρείας «ADEMCOΑιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ» Εισηγήτες : Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος με Δ βο, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς. Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
 11. ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμού Κιβωτού της Δ.Ε. Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».
 12. ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμού Αγίου Γεωργίου της Δ.Ε. Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας»
 13. ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμών Μηλέας και Ταξιάρχη της Δ.Ε. Ηρακλεωτών του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».
 14. ΜΠΕ του έργου: «Ύδρευση οικισμών Δικτύου Βεντζίου (Κνίδη, Ιτέα, Πιστικό, Κέντρο, Αγαλαίοι, Νησί, Παλαιοχώρι, Σαρακήνα, Δίπορο της Δ.Ε. Βεντζίου και Αγάπη της Δ.Ε. Γρεβενών) του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».Εισηγητής των θεμάτων 11έως 14 : κ. Γεώργιος Θωμαϊδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193- 2461350110

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νσεις Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ
 6. Δήμοι – τοπικά συμβούλια
 7. ΜΜΕ