6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Mαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Αξιολόγηση αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Λήψη Απόφασης

Εισηγητής:Δ/ντης Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Γκάσης Νικόλαος  

Θέμα 2ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και Δήμου Καστοριάς για την κοινή συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων καρναβαλιού της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοποταμίας στις 16,17και 18 Μαρτίου 2013.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος 

Θέμα 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΚΕ.ΠΕ.για το έτος 2013

Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή.

Θέμα 4º:Τοποθέτηση πωλητών στις Λαϊκές Αγορές στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης  

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 5º:Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση λιμναίων ιποδομών Πολυφύτου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 6º:Έγκριση Αναλυτικού Πίνακα Έργων, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδήσεων.(ΣΑΕΠ 041) στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 7º:Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.246/2012 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης σε χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης 

Θέμα 8º:Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Τουριστική αξιοποίηση παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. ΜΜΕ
  3. Λ. Κάρκα
  4. Ε. Κυριαζόπουλου
  5. Αθηνά Γιαννακού

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.