5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος (Αναπληρωματικό Μέλος)
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/02/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού της 15ης Ιανουαρίου 2015, λήψη απόφασης επί της ένστασης και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού ΄΄ Νίκη Όρια Νομού Λάρισας΄΄ συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες Περιφερειακού Δακτυλίου Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης το έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Γέρμα Β΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.732,27 € (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια εκτυπωτή καρτών δύο όψεων, έγχρωμων μελανοταινιών, καθαριστικού kit και ολογραφικών μελανοταινιών για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθως και έγκριση του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας των ανωτέρω
 7. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περί προμήθειας γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2015
 8. Συγκρότηση επιτροπής α) Διεξαγωγής ανοικτών – τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015, β) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015, γ) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2015
 9. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων, για το έτος 2015 με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών έτους 2014
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση των μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2014
 20. Έγκριση των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2014

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.