5η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο

 2. Γιάτσιο Ιωάννη

 3. Γιαννάκη Βασίλειο

 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο

 5. Νίκου Αντώνιο

 6. Σημανδράκο Ευάγγελο

 7. Δούφλια Αγλαΐα

 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 14/2/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά υποβλειθείσες ενστάσεις για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν.Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

 3. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης καθώς και για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή επενδυμένης τάφρου στον επαρχιακό δρόμο από Καισαρειά εως Χ.Θ.1 + 990» Π.Ε Κοζάνης

 4. Έγκριση συγκρότησης τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2012 των Διευθύνσεων της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης

 5. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή του έργου: « Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων»

 6. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 105.250,00€ του προγράμματος ΣΑΕ- 440- ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διάφορων έργων Π.Ε Κοζάνης

 7. Έγκριση κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ ΣΑΕ 205 Π.Ε Γρεβενών

 8. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ

 9. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης

 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

 11. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

 12. Ορισμός Δικηγόρου Π.Ε Γρεβενών

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας