4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο:   Αποκατάσταση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου – Κλίνες και έδρα

                   Διοίκησης.

Εισηγήτρια: η Δήμαρχος Εορδαίας, κα Παρασκευή Βρυζίδου.

Θέμα 2ο:   Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης

                   και μετάδοσης των ποιοτικών και των ποσοτικών παραμέτρων των

                 υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 3ο:   Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων

                   ρέματος Γκιόλε».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο:   Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Ε.Ο. 14 τμήμα

                   Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι – Μονόπυλο – Τρίλοφος και Μονόπυλο –

                   Καλή Βρύση».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 5ο:  Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Διευθέτηση ρέματος

                     Γκιολέ λίμνης Καστοριάς, στο Δήμο Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς,

                      στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 6ο:   Ορισμός εκπροσώπου του Π.Σ., για Συμβούλιο Δημοσίων Έργων

                     της Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 7ο:   Πρόσκληση ορισμού εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του

                   Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 8ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

                 Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης,

                 του Δήμου Εορδαίας, του Δήμου Σερβίων Βελβεντού, του Δήμου

                 Βοΐου και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, για το

                 έργο: «Προετοιμασία και υποστήριξη των φακέλων για προσέλκυση

                 κεφαλαίων επένδυσης στη Δυτική Μακεδονία – Π.Ε. Κοζάνης».

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 9ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

                     Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων –

                     Βελβεντού, για τη : «Μελέτη διαχείρισης και ανάπλασης          

                     κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του κέντρου Βελβεντού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 10ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

                     Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, του Υπουργείου Παιδείας και

                     Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία

                     Πολιτισμού, του Δήμου Κοζάνης και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

                    Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική

                     Νοηματική και Χωρική Έρευνα – Μελέτη για τον Εκθεσιακό Χώρο

                     της Βιβλιοθήκης Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 11ο:   Έγκριση υποβολής αίτησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

                     για συμμετοχή στη συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 12ο:   Έγκριση εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου:

                     «Βελτίωση οδού Μικρόβαλτο-Λιβαδερό».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 13ο:   Συγκρότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

                     Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 14ο:   Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                   στη Γ.Σ. του ΚΕΚΑ ΑΜΕΑ Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης –

                     «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Ταλίδης Φιλώτας.

Θέμα 15ο:   Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών –

                     Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 16ο:   Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων του Ωδείου Φλώρινας

                     Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 17ο:    Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκτροφείο γουνοφόρων

                     ζώων δυναμικότητας  10.000 ενήλικων μινκ, ιδιοκτησίας του

                     κ. Κατσέλη Αθανασίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής

                     Κοινότητας Γαλατινής του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 18ο:    Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Δημιουργία εκτροφείου

                     ζώων δυναμικότητας 6.500 ενηλίκων μινκ,

                      ιδιοκτησίας της εταιρείας «GOLDENBROWN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

                      Ε.Π.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας

                      Εράτυρας του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 19ο:    Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου: «Δημιουργία εκτροφείου

                     γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 33.000 ενηλίκων ζώων

                     (26.000 θηλυκών και 7.000 αρσενικών) της εταιρείας ΜΠΟΣΜΑΝ

                     ΜΙΝΚ Α.Ε., στην Τ.Κ. Τρικκοκιάς του Δήμου Δεσκάτης

                     του Νομού Γρεβενών».

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,

                   κ.   Γεώργιος Θωμαΐδης.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος