4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 4/2/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση εξουσιοδότησης ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών πετρελαιοειδών του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Φλώρινας για την χρονική περίοδο 2014
 4. Έγκριση καθορισμού των όρων διακήρυξης μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) Γρεβενών
 5. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων για το έτος 2014 με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τ.Ε Π.Ε Γρεβενών
 6. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2014 των Διευθύνσεων της Π.Δ.Μ (Έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Τομέα κ. Χρήστου Ευαγγέλου
 8. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς
 9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός των ορίων της Π.Ε Γρεβενών του αυτ/του του Αντιπεριφερειάρχη και ορισμός υπολόγου
 10. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 11. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή υπερωριών Α εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτικής Γης (Έδρας)
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη προκειμένου να διευκολυνθεί η προβολή του εκκλησιαστικού καναλιού « 4Ε» Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην έκδοση – εκτύπωση φυλλαδίων και αφισών που αφορούν στην ενημέρωση των πολιτών για τη διαδικασία της αιμοδοσίας και γενικότερα των δράσεων του Συλλόγου
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με τον αθλητικό Σύλλογο « Τιταν» Σερβίων
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση βράβευσης μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με το παράρτημα Ν. Κοζάνης της Ελληνικής Μαθητικής Εταιρείας
 19. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (αδιάβροχες μπότες) που θα διατεθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης – Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες χιονόπτωσης και παγετού Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για τη συντήρηση των αποδυτηρίων και εγκαταστάσεων του γηπέδου Δρεπάνου
 21. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε Φλώρινας μηνών Μαρτίου – Ιουνίου 2013
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 

6.  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

 

      – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.