48η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 30/12/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), καθότι κλείσιμο του έτους:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά 3700 (τριών χιλιάδων επτακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2011 – 2012», προϋπολογισμού 214.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια και μεταφορά 3700 (τριών χιλιάδων επτακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2011 – 2012», προϋπολογισμού 214.700,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Οριστική μελέτη Κοζάνη- Ρύμνιο- Τριγωνικό» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού «Νίκη – Όρια Νομού Λάρισας» συμπληρωματικές υποστηρικτικές μελέτες Περιφερειακού Δακτυλίου Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. για το έτος 2012    
 7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δώρων στα παιδιά του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου σε άπορες οικογένειες Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 54.291,04€ του προγράμματος ΣΑΕ 016 του Π.Δ.Ε. 2011 για την πληρωμή της 40ης τελικής πιστοποίησης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμο Κοζάνης»
 10. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ 10/2011

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.