47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 4/ 12 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της από 6-11-2012 ένστασης της «Καραπαναγιωτίδου Αφροδίτης» και αφορά τον Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «Μίσθωση τριάντα πέντε (35) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαίων, έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός (1) αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας) για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2012-2013» που διενεργήθηκε στις 6-11-2012 που αφορά τη μίσθωση δυο μηχανημάτων στην περιοχή της Δεσκάτης Π.Δ.Μ
 3. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από εκθεσιακό κέντρο Κοίλων έως την είσοδο οικισμού Καρδιάς» Π.Ε Κοζάνης
 4. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή τεχνικού και τσιμεντόστρωση τμήματος επί της οδού Πλατανόρευμά – Αγία Παρασκευή » Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση πρακτικών αγόνου Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δρόμου περιφερειακά της λίμνης Ζάζαρης» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 2011» Π.Ε Φλώρινας
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ 11η/2012
 8. Έγκριση νέων δρομολογίων με απευθείας αναθέσεις για την μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 Π.Ε. Καστοριάς
 9. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε Καστοριάς
 10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε Καστοριάς και υλικών του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 57.560,00€ ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών Β΄ τριμήνου του έτους 2012
 12. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καστοριάς  
 13. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Μ
 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας