47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/12/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση καλωδίων σε κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση Οδού Μικρόβαλτο- Λιβαδερό» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων των Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» 3η Σ.Σ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων των Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείου Καστοριάς»
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείου Καστοριάς»
 8. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ύδρευση Δεσκάτης – Συμπληρωματικά Έργα Ν. Γρεβενών»
 9. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης – πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 297.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ)
 10. Έγκριση πρακτικών των επιτροπών κρατικών προμηθειών και τεχνικής αξιολόγησης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών προς την Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος DevelopingAlternativeTourismAspectsTourismData
 11. Έγκριση διάθεσης τακτικού αποθεματικού για σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 149.962,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Νοέμβριο του έτους 2013
 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη δαπανών για το μήνα Νοέμβριο 2013
 14. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ) Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση α) Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2014, β) Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2014 και γ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά το έτος 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 16. Συγκρότηση επιτροπής σε ετήσια βάση, από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014, για την διενέργεια διαγωνισμών για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης (2ης) τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) / Π.Δ.Μ.
 17. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου: «Εργασίες στον Επαρχιακό δρόμο Βλάστης – Σισάνι», προϋπολογισμού έργου: 9.982,19€ με ΦΠΑ
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στην έκδοση του βιβλίου «Οι Βάτραχοι του Αριστοφάνη στην ποντιακή Διάλεκτο»
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπαταριών, λόγω κακής λειτουργίας των παλαιών για τα οχήματα της Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και αντικατάσταση παλαιών ελαστικών των οχημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Α εξαμήνου 2014 για τους δύο (2) αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
 23. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Α εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων της Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρα)
 24. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2014 των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για την αγορά και διάθεση τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα εκτύπωσης ημερολογίου – τετραδίου του Φιλαθλητικού Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Συναυλιών Κλασικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 29. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Απριλίου – Μαΐου –Ιουνίου 2013 Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Κρανοχωρίου «Νέα Πνοή» Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 35. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 36. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 37. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικού

         Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

         Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

         Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 

6.  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

         Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

         Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

         Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

         Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.