45η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      1. Πάτρα Βασίλειο

      2. Γιάτσιο Ιωάννη

      3. Γιαννάκη Βασίλειο

      4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο

      5. Νίκου Αντώνιο

      6. Σημανδράκο Ευάγγελο

      7. Δούφλια Αγλαΐα

      8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/ 11 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού του Γυμνασίου στο Τ.Δ. Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας

3. Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά 3400 (τριών χιλιάδων τετρακόσιων) τόνων αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2012-2013 προϋπολογισμού 223.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α)

4. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης έργου: «Ανακαίνιση κτηνιατρικού κέντρου Σερβίων» προϋπολογισμός 16.000,00€ με Φ.Π.Α Π.Ε Κοζάνης

5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδού από Γέφυρά εώς Οικισμό Αγίας Άννας» Π.Ε Καστοριάς

6. Έγκριση 1) της απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών «Αποκατάσταση βατότητας λόγω θεομηνιών (αποχιονισμός χειμερινής περιόδου 2012-2013 και άρσης καταπτώσεων – κατολισθήσεων περιόδου από 1-11-2012 έως 31-10-2013)» και των τευχών (Τιμολόγιο – Περιγραφή Εργασιών) και 2) της κατασκευής των εργασιών με αυτεπιστασία από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Γρεβενών για το χρονικό διάστημα 01-11-2012 μέχρι 31-10-2013 Π.Ε Γρεβενών

7. Έγκριση του αρ. 10 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εργολάβου καθαριότητας για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε Φλώρινας

8. Έγκριση του αρ. 11 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Μίσθωση τριών πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα» για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Βελτίωση κόμβου Ν. Καυκάσου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση κόμβου Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας

11. Ακύρωση Δημοπρασίας του έργου : «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δικτυο Ν. Φλώρινας 2012» προϋπολογισμός δαπάνης 70.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

12. Επαναδημοπράτηση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στο Τ.Κ Φιλώτα» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

13. Έγκριση της εκτός έδρας Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης

14. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 143.221,00€ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Οκτώβριο του 2012

15. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 300.000,00€ για την πληρωμή του έργου: «Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω»

16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 10.000,00€ για την πληρωμή του έργου: «Ύδρευση οικισμών επαρχίας Βοίου Ν. Κοζάνης»

17. Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή των ιδιωτικών μηχανημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον αποχιονισμό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου χρονικής περιόδου 2012-2013 Π.Ε Κοζάνης

18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA»

19. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης

20. Έγκρισης πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

24. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Μορφωτικό Σύλλογο Λιθιάς «Η Αγία Παρασκευής» Π.Ε Καστοριάς

25. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό Εθνικής Αντίστασης στην Π.Ε Καστοριάς

26. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στην Π.Ε Καστοριάς

27. Έγκριση Δαπάνης ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών Π.Ε Καστοριάς

28. Έγκριση Τροποποίησης της υπ΄αρ. 923/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE ” Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς το πρόγραμμα Life09NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIAS ΄΄

29. Ορισμός Δικηγόρου για Δικαστική εκπροσώπηση υπαλλήλου της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης

30. Έγκριση δαπανών δράσεων Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

1. Αντιπεριφερειάρχες.

2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

3. Εκτελεστικός Γραμματέας

4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5. -Διεύθυνση Οικονομικών

    -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

    -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

    -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7. Μ.Μ.Ε.