43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο

 2. Γιάτσιο Ιωάννη

 3. Γιαννάκη Βασίλειο

 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο

 5. Νίκου Αντώνιο

 6. Σημανδράκο Ευάγγελο

 7. Δούφλια Αγλαΐα

 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 6/ 11 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ 113+000έως τη Χ.Θ 113+200 στην Ε.Ο Κοζάνης –Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 590.000,00€ Π.Δ.Μ

 3. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (Έδρα) της Π.Δ.Μ για τη Χειμερινή περίοδο 2012 -2013

 4. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας» Π.Ε Κοζάνης

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Ε Κοζάνης

 6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση αντιπληγματικής προστασίας αντλιοστασίων Α2.1 & Α3 υδροδότησης Σιάτιστας – Γαλατινής από Φράγμα Πραμόριτσας» Π.Ε Κοζάνης

 7. Λήψη απόφασης για τη χρηματοδότηση καθώς και τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης, την έγκριση δημοπράτησης και την έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου μορφωτικού συλλόγου Καλαμιάς» προϋπολογισμός έργου: 42.786,32€ με Φ.Π.Α Π.Ε Κοζάνης

 8. Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 9ης Οκτωβρίου 2012 του έργου: «Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού Επαρχιακού δικτύου με την Ι.Μ Αγίου Αθανασίου Εράτυρας» Π.Ε Κοζάνης

 9. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή τεχνικού και τσιμεντόστρωση τμήματος επί της οδού Πλατανόρευμα Αγία Παρασκευή» Π.Ε Κοζάνης

 10. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από εκθεσιακό κέντρο Κοίλων έως την είσοδο οικισμού Καρδιάς» Π.Ε Κοζάνης

 11. Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 30ης Οκτωβρίου 2012 του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κήπου» Π.Ε Κοζάνης

 12. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης 9/2012 για την μεταφορά πρωτογενούς άλατος για την Επαρχιακή Οδοποιία της Π.Ε Κοζάνης

 13. Έγκριση νέας ανοιχτής δημοπρασίας για την συνέχιση και περαίωση των εργασιών του έργου: «Γυμνάσιο Περιοχής Φουντουκλή» Π.Ε. Καστοριάς

 14. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Χιλιόδενδρου – Ποριάς» Π.Ε Καστοριάς

 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση Ιερών Ναών Ν. Καστοριάς (Υποέργο : Κατασκευή Καμπαναριού στον Ι.Ν ΑΓ. Χαραλάμπους στο Δ.Δ Κορησού Δ. Αγ. Αναργύρων)» Προϋπολογισμού 72.500,00€ Π.Ε Καστοριάς

 16. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του από 25-10-2012 πρακτικού (Εξέταση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών ) για την επιλογή αναδόχου του υποέργου : «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων : «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων» του Προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Π.Ε Καστοριάς

 17. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του από 23/10/2012 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας τρίγλωσσου τουριστικού οδηγού για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς

 18. Έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού προυπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00€ περί προμήθειας καυσίμων κίνησης για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013

 19. Έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού προυπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00€ περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013

 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης Προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε Καστοριάς 2012

 21. Έγκριση του Πρακτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου – Χύμα /ΑΟΧ ΧΥ 10 προς αντιμετώπιση αποχιονισμού και παγετού του οδικού δικτύου της Π.Ε Γρεβενών περιόδου 2012-2013» Π.Ε Γρεβενών

 22. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης Π.Ε Γρεβενών

 23. Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Ελέγχου Δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου Α. 16 της Προκήρυξης τελική κατακύρωση του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθεια Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης και Υαλοσφαιριδίων για την οριζόντια οδοσήμανση του οδικού δικτύου της Π.Ε Γρεβενών»

 24. Έγκριση Πρακτικών άγονου Διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού Υδρούσας» και επαναδημοπράτησης του Π.Ε Φλώρινας

 25. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από Άνω Υδρούσα προς Φράγμα Κολχικής» προϋπολογισμού δαπάνης 140.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

 26. Έγκριση του αρ. 9 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Π.Ε Φλώρινας

 27. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης

 28. Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ 10η /2012

 29. Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και Ορισμός Υπολόγου Π.Δ.Μ

 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

 31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικού σε σεμινάριο της O.T.S που θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Νοεμβρίου 2012

 32. Έγκριση δαπάνης για τη φύλαξη του νέου Διοικητηρίου της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαΐδα

 33. Έγκριση δαπάνης που αφορά επισκευές και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή των Μηχανημάτων – Οχημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε Κοζάνης ενόψει του επερχόμενου χειμώνα (αποχιονισμός)

 34. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης για τη βελτίωση των υποδομών του καταφύγιου αδέσποτων ζώων του Δήμου Κοζάνης

 35. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 121.460,00€ ως επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τις Α΄θμιες και Β΄θμιες ιατρικές επιτροπές εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών Α΄ τριμήνου έτους 2012

 36. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 300.000,00€ για την πληρωμή του έργου: «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των μεταλλείων αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»

 37. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 112.623,47€ για την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012

 38. Έγκριση νέων δρομολογίων με απευθείας αναθέσεις Π.Ε Καστοριάς

 39. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ

 40. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανοφύτου «Η Αγία Παρασκευή» Π.Ε Καστοριά

 41. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Καστοριάς

 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς

 45. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

 46. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

 47. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

 48. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

 49. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

 50. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας

 51. ‘Έγκριση Αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας

 52. Έγκριση συμμετοχής Π.Ε Φλώρινας στην έκθεση εικαστικών έργων στους χώρους του Μουσείου Σύγχρονής Τέχνης και της σχετικής δαπάνης

 53. Έγκριση συμμετοχής Π.Ε Φλώρινας στις εκδηλώσεις της Ένωσης Κρητών Ν. Φλώρινας « Η Μεγαλόνησος» και της σχετικής δαπάνης

 54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στο συνέδριο του Τμήματος Δημοτικής Εκ/σης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 55. Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2012

 56. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2012

 57. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε Γρεβενών

 58. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ

 59. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ

 

 

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας