42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/10/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδοτών του έργου: «Μίσθωση τριάντα τεσσάρων (34) αποχιονιστικών μηχανημάτων (Πολυεργάτες) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών (γκρέϊντερ), έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και δύο (2) αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρέζες), για τις εργασίες αποχιονισμού του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2013-2014» Π.Δ.Μ.
 3. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή κέντρου αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας», αναδόχου «ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε.» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Σήμανση οδικού δικτύου» προϋπολογισμού 185.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εξοπλισμός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας»
 8. Έγκριση γνωμοδότησης για τροποποίηση της μελέτης: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας και έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή δύο βρυσών στο Τ.Δ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων ρέματος Γκιολέ» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού – Β΄ Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση του πρακτικού και της ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου (ισόγειο – ημιώροφος) Π.Ε. Καστοριάς»
 13. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγ. Άννας Δ. Νεστορίου (Α΄ φάση)» προϋπολογισμού 100.000,00€ Π.Ε. Καστοριάς
 14. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγ. Άννας Δ. Νεστορίου (Α΄ φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 15. Ακύρωση της αριθμ. 1197/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση εκ νέου της διενέργειας ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.850,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου «Καινοτόμες δράσεις δορυφορικής παρακολούθησης των περιβαλλοντικών φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας»/«InnovativeSpaceSatelliteMonitoringoftheEnvironmentalNaturalResourcesoftheCrossBorderAreaGreeceAlbania» και ακρωνύμιο SSMNaruRe, καθώς και την έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης
 16. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού Π.Ε. Κοζάνης
 17. Κατακύρωση ή μη του από 21/10/2013 πρακτικού του ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμιών, για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2013
 18. Έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Π.Ε. Γρεβενών – ΚΤΕΟ – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης»
 19. Έγκριση εξουσιοδότησης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Γρεβενών
 20. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για α) Την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 1500 τόνων πρωτογενούς άλατος για την Επαρχιακή Οδοποιία της Π.Ε. Κοζάνης χειμερινής περιόδου 2013-2014 και β) Την παραλαβή του Πρωτογενούς άλατος
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 3.158,00€ για την κάλυψη των δαπανών των εξόδων μετακίνηση των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων τους για την υλοποίηση του προγράμματος «Γεωργικών Στατιστικών του οικονομικού έτους 2012»
 22. Έγκριση δαπάνης αγοράς λογισμικού για της ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 23. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση του βιβλίου «Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την Τουρκοκρατία (1400-1912» από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση τετραήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των διήμερων επετειακών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου με την Πολιτιστική Αθλητική Ένωση «Δόξα» Περδίκα
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοζάνης «Οι Μακεδνοί»
 29. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 30. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 31. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή Χλόη Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 35. Παραίτηση από ένδικα μέσα της Π.Ε Καστοριάς, σχετικά με την αριθμ. 157/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.