41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16 / 10 / 2012 και ώρα 11:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψης Απόφασης για αποδοχή ή μη της από 24-9-2012 ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ» και αφορά την ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων –Βελβεντού (Β΄Φαση )» Προϋπολογισμού 625.000,00€ και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 18-09-2012 Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 2ας Οκτωβρίου 2012 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Ιμέρων –Αύρας Δήμου Σερβίων –Βελβεντού» Π.Δ.Μ
 4. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων–Βελβεντού» προϋπολογισμού 1.125.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση Κατολίσθησης στον Επαρχιακό Δρόμο Πολυκάστανου – Δάφνης» Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή δυο γηπέδων Αντισφαίρισης και τοιχίο στήριξης επιστέγασης τύπου «ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ» στο κέντρο Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Βελτίωση δρόμου περιφερειακά της λίμνης Ζάζαρης» προϋπολογισμού 60.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση δρόμου περιφερειακά της λίμνης Ζάζαρης» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή προβλήτας και Περιβάλλοντα χώρου στη Λίμνη Πρεσπών» Π.Ε Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού του Γυμνασίου στο Τ.Δ. Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή οδού Χρυσής – Αρρένων (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Βουνού Καστοριάς»
 13. Έγκριση του 2ου Σ.Π. -2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της ανάθεσης συμπληρωματικών μελετών με 2η συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης : «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση Αλιάκμονα Τμήμα Χιλιόδεντρο –Ποριά –Άργος» Π.Ε Καστοριά
 14. Έγκριση διενέργειας και όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 ευρώ, περί μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων ενός ισοπεδωτή και ενός φορτωτή για τις εργασίες αποχιονισμού του Νομού Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2012-2013, για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2012
 15. Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση νέων δρομολογίων με απευθείας αναθέσεις για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Κνίδης – Σαρακήνας – Νησίου» Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση εισήγησης Επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2012-2013»
 19. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής πρωτογενούς άλατος για την Επαρχιακή Οδοποιία της Π.Ε Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2012-2013» Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 143.583,00€ του Προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νομό δικαιούχους για το μήνα Σεπτέμβριο 2012 Π.Δ.Μ
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών
 22. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Καστοριάς εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καστοριάς Π.Δ.Μ
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Ορεστίδος εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της περιοχής Π.Δ.Μ
 24. Έγκριση Δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας διπλογραφικής λογιστικής στην Π.Δ.Μ
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 26. Έγκριση Δαπάνης για την Εκδήλωση Εορτασμού της Επετείου Μακεδονικού Αγώνα Π.Ε Καστοριάς
 27. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 29. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 30. Αποπληρωμή Δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 31. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ- Π.Ε Φλώρινας
 32. Ορισμός Δικηγόρου για Νομική Στήριξη της Π.Δ.Μ
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.