40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γέρου Κωνσταντίνος
 2. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Κεχαγιάς Φώτιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 05/11/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση προσφυγής εκ νέου στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για οποιαδήποτε έδρα Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 14ης Οκτωβρίου και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 2013ΕΠ00580064 «Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.130.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Π.Δ.Μ.
 4. Παραλαβή του συνόλου των μελετών για την «Μελέτη οριοθέτησης χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά- Άργος Ορεστικό» (ΣΑ ΕΠ 041) Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή της Επαρχιακής οσού 12 στο τμήμα Πεύκο – Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση της άγονης για 2η φορά δημοπρασίας του έργου: «Επικάλυψη Τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Γρεβενών», προϋπολογισμού 14.700,00€ συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση μεμονωμένων τμημάτων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου 2014» προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2014-2015» και την κήρυξή του ως άγονου, καθώς και την επαναπροκήρυξη του
 11. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 18 της Προκήρυξης για τη τελική κατακύρωση του δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Περιφεριεακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση πρακτικού παραλαβής – μονογραφής – αποσφράγισης και ελέγχου της επιτροπής τεχνικών προσφορών που αφορά στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2014-2015»
 13. Έγκριση της δωρεάν μετακίνησης μαθητών και έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση δρομολογίων Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση ανάθεσης δύο νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στον Σταύρο Μουτζίκη, υπάλληλο της Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης για χρήση του μηχανήματος έργου «Διαμορφωτήρα ΄΄grader΄΄ PERKINS με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118403, παλαιό ΚΥ 5047, στο Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση εξουσιοδότησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Φλώρινας για την ανάδειξη προμηθευτή Πετρελαίου Θέρμανσης
 18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας
 20. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16/2014
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 211.200,00 € του προγράμματος ΣΑΕ 440-ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διαφόρων έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση αποδοχής ποσού 380.100,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 440 (Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου) ΥΠΑΑΝ Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση ενός Η/Υ στο ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή του ετήσιου τέλους 2015 στη Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Π.Ε.
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανώτρια στο 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντικών χορών
 26. Έγκριση δαπάνης τια την ηλεκτροδότηση κόμβων του έργου «Χάραξη οδού Πτολ/δας – Δυτ. Εορδαίας και σύνδεσης της με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση κόμβου Ασβεστόπετρας και κόμβου Άρδασσας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κόμβου Κ2 και φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ3 της οδού Πτολαμαΐδας Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του κεντρικού ομιλητή της εκδήλωσης – συζήτησης για τα δύο τελευταία βιβλία του Γιώργου Καραμπελιά Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση των ελαστικών επισώτρων οχήματος της Δ/νσης Αστυνομίας Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της εφημερίδας «Διαφάνεια»  Π.Ε. Κοζάνης
 31. Έγκριση πίστωσης του έργου: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού» Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας 
 38. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς  
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς 
 44. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 45. Ορισμός δικηγόρου για Νομική υποστήριξη και εκπροσώπησης της Π.Δ.Μ.
 46. Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη Π.Ε. Κοζάνης
 47. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.  Μ.Μ.Ε.