3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

2.Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο:   Σχέδιο Αθηνά – Λήψη απόφασης.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο:   Συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κέντρου κράτησης  μεταναστών στο στρατόπεδο 523 Τ.Π. του Μαυροδενδρίου.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3ο:       Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού λογαριασμού για την Π.Ε. Καστοριάς στην Τράπεζα Πειραιώς, για την κατάθεση των κατά περίπτωση καταβαλλόμενων παραβόλων για την έκδοση των αδειών, τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και για την αποζημίωση των μελών των εξεταστικών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4. Του Ν. 3982/2001.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο:     Έγκριση ανοίγματος ενός λογαριασμού για τις ανάγκες της έδρας, στο όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την κατάθεση παραβόλου, για την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων με διακριτικό τίτλο:  «Παράβολο για βεβαίωση αναγγελίας τεχνικών επαγγελμάτων (έδρας)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Πίνακας Αποδεκτών:

1.Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

2.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3.Δήμοι Π.Δ.Μ.

4.Πολιτικά Κόμματα

5.ΜΜΕ

6.Εμπορικοί Σύλλογοι Δυτικής Μακεδονίας

7.Ιατρικοί Σύλλογοι Δυτικής Μακεδονίας

8.Πρόεδρος της Διοικούσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

9.Πρόεδρος ΤΕΙ

Κοινοποίηση:

1.Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

2.Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

3.Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.