3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

H Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

   α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

   β) Την αριθ. 229/14  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

   καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

1.κ.Κούσκουρα  Αμαλία

2.κ.Καρυπίδου Μαρία

3.κ.Γιαννόπουλο Γρηγόριο

4.κ.Χριστοφορίδη Γεώργιο

5.κ.Ζήδρου –Γρηγοριάδου Αλίκη

6.κ.Κάτανα Ηλία

7.κ.Βόσδου Σωτήριο

8.κ.Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/6/2015 και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ, με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. ΜΠΕ του έργου : Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου Β’ κατηγορίας, δυναμικότητας 112 κλινών, στην κτηματική περιοχή (εκτός σχεδίου) της ΤΚ Πανοράματος, στη ΔΚ Θ. Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών της εταιρείας «ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε.»
  3. ΜΠΕ του έργου: Εκμετάλλευση ενιαίου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού ολιβινίτη έκτασης 248.255,62 τ.μ. στη θέση «Σκούμτσα-Γωνιές», Δήμου Γρεβενών, της ΠΕ Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. Εισηγητής των θεμάτων 2 και 3 :  κ.Γεώργιος Θωμαϊδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος  Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών.
  4. ΜΠΕ του έργου : «Συνέχιση λειτουργίας χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 230 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης-προσθήκη κτιρίου-τροποποίηση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων – παραγωγή βιοαερίου και Σ.Η.Θ.». Εισηγήτρια : κ.Φωτεινή Τσιολάκη, Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης με Δβο. 
  5. ΣΜΠΕ του έργου : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». Εισηγήτρια : κ.Καλλιόπη Αδαμίδου, Προϊσταμένη  του Τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού   Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με με Δβο 
  6. ΜΠΕ του έργου : «Τροποποίηση του έργου ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΑΡ)». Εισηγήτρια : κ.Καλλιόπη Αδαμίδου, Προϊσταμένη  του Τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα) της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού   Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με με Δβο 
  7. ΣΜΠΕ του έργου : «Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης» στο Δήμο Κοζάνης. Εισηγήτρια : κ. Αγγελική Zορμπά, ΓΕΩ ΠΕ Τ.Ε με Δβο, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος   και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
  8. ΜΠΕ του έργου : «Κατασκευή εγκαταστάσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού σε αποκατεστημένη περιοχή του ορυχείου Κύριου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης, από τη Δ/νση Μελετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. Εισηγητής : κ.Κων/νος Μπακούσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης. 
  9. ΜΠΕ του έργου: Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW και συνοδών έργων φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ» στη θέση Προφήτης Ηλίας» ΔΕ Αντιχασίων και Καμβουνίων και Δήμους Ελασσόνας και Σερβίων-Βελβεντού. Εισηγητής : κ.Κων/νος Μπακούσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193 – 2461350110

 

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Ελισάβετ Παναγιωτίδου