3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Παρασκευή 22/8/2014 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης του 2014
 2. Μ.Π.Ε. του έργου :«Επιφανειακή αμμοληψία σε ιδιωτική έκταση στη Δ.Κ.Μαυροχωρίου της Δ.Ε. Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, ΠΕ Καστοριάς».
 3. Μ.Π.Ε. του έργου. «Φυσικό σύστημα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων στο Δ.Δ.Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου, ΠΕ Καστοριάς». Εισηγήτρια των θεμάτων 2 και 3 : η κ. Μιχαλοπούλου Κων/να,Γεωπόνος με Δ βο, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς
 4. Μ.Π.Ε. του έργου. «Υπό ίδρυση κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων της εταιρίας ‘‘Αφοί Γκλιάγια Α.Β.Ε.Γ.’’». Εισηγήτρια : κ.Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.
 5. Μ.Π.Ε. του έργου. « Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κ.ο «2136 ΜΕΛΙΤΗ» της εταιρείας WindHellas τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε», στη θέση «Γόνιμον» του Δ.Δ Μελίτη του Δήμου Φλώρινας»
 6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), για το έργο που αφορά : α) στην ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ορυχείων (Βόρειου και Νότιου Τομέα) με αύξηση της έκτασης αυτών κατά 84.237,58 τ.μ. καθώς και των συνοδών αυτού έργων, εντός του Δημοσίου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρία “ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ”. Εισηγητής των θεμάτων 5 και 6 : κ.Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δβο υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

Σημ : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193- 2461350110

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νσεις Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ
 6. Δήμοι – τοπικά συμβούλια
 7. ΜΜΕ