39η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 8/10/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού Νο 6 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διεξαγωγής δημοπρασίας της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 του έργου: «Κατασκευή επενδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Καισαρειάς – Σπάρτου από Χ.Θ + 1.832,50 έως Χ.Θ.+ 2.093,00» Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας στα Δ.Δ. Πεντραβρύσου» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού στο Δ.Δ Τριποτάμου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση Συρματόσχοινου στο στρωμένο αναβατήρα Βίγλας Πισοδερίου» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Συρματόσχοινου στο στρωμένο αναβατήρα Βίγλας Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση οδού προς Αγ. Νικόλαο Πολυποτάμου» προϋπολογισμού δαπάνης 31.700,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 12. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδού προς Αγ. Νικόλαο Πολυποτάμου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου – Φλάμπουτου» προϋπολογισμού δαπάνης 31.700,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 14. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου – Φλάμπουτου» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του υποέργου: «Παροχή Υπηρεσιών ωρίμανσης και επικαιροποίησης της μελέτης του έργου: Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς» προϋπολογισμού 15.000€ χωρίς Φ.Π.Α., με την διαδικασία του άρθρου 10 παρ.2στ του Ν.3316/05
 16. Έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Μέτρησης και Μετάδοσης των Ποιοτικών και των Ποσοτικών Παραμέτρων των Υδάτων στη Λιμνη Καστοριάς και Τηλεμετρικό Δίκτυο» Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της 3ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης για την παραχώρηση χρήσης εξαρτήματος (ανέμης αποχιονισμού) Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση κήρυξης του διαγωνισμού «Φύλαξη διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» ως άγονου και επαναπροκήρυξη του
 19. Έγκριση επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων διοικητηρίου Γρεβενών
 20. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» περιόδου 2013-2014, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας χρωμάτων για τον εσωτερικό και εξωτερικό χρωματισμό των τοίχων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών αποκατάστασης στεγανοποίησης δεξαμενής του Οικισμού Σκάφης του πρώην Δήμου Ελλησπόντου και χρησιμοποιείτε για τον ποτισμό ζώων των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση ημερίδας των Περιφερειακών Κλιμακίων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων
 25. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2013
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης ενόψει εορτασμού της Ημέρας Μακεδονικού Αγώνα Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση Πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 29. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 30. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 31. Παραίτηση από ένδικα μέσα της Π.Ε Καστοριάς, σχετικά με την αριθμ. 133/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 32. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.