38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/10/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 1.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 3. Έγκριση της απευθείας Ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση Τάφρου Οδού στην Διαστάυρωση Κορεστείων» Π.Ε Καστοριάς
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς
 5. Έγκριση του Πρακτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Π.Ε Γρεβενών
 6. Έγκριση Επαναπροκήρυξης του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ Π.Ε Γρεβενών
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ Π.Ε Γρεβενών
 8. Έγκριση δαπάνης 15.000€ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του εκούσιου Αναδασμού αγρ/τος «Λαζαράδες» από τους ΚΑΠ της Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις της ημέρας εορτασμού των Ηνωμένων Εθνών και του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του πολιτιστικού Συλλόγου Καστανοφύτου «Η Αγία Παρασκευή» Π.Ε. Καστοριάς
 15. Προμήθεια στεφανιού υπέρ πεσόντος υποσμηναγού Ευαγγέλου Γιάνναρη, το 1940. Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.