37η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γέρου Κωνσταντίνος
 2. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Κεχαγιάς Φώτιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 08/10/2014 και ώρα 12:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Σήμανση, στηθαία ασφαλείας επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας»
 3. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 4. Ακύρωση έγκριση δημοπρασίας και έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Ν. Καυκάσου», προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή βελτίωση αρδευτικών Γεωφραγμάτων – Βελτίωση γεωφράγματος Αμυγδαλέων» προϋπολογισμού 57.992,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις – κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Νυμφαίου – Υδρούσας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εγκατάσταση θέρμανσης στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας και έργο Υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού κατάντι του γυμνασίου στο Τ.Δ. Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων νότιας και ανατολικής όψης Διοικητηρίου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση Π.Ε. Καστοριάς
 13. Τροποποίηση της αρ. 1614/24-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2014-2015
 14. Έγκριση του πρακτικού επιτροπής παραλαβής, μονογραφής και ελέγχου των δικαιολογητικών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»
 15. Έγκριση μίσθωσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου για χρονικό διάστημα δύο ετών, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση δαπάνης για εργασίες παράκαμψης για την ανακατασκευή τεχνικού στη ΧΘ 7+900 από Αγία Κυριακή προς Δρυόβουνο Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση των ελαστικών επισώτρων οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάσματος Βοΐου «Ο Άγιος Αθανάσιος» Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των εφημερίδων «Πτολεμαίος» και «Εορδαϊκός Παλμός» του τρίτου τριμήνου 2014 Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στο Πανελλήνιο σεμινάριο του ΚΠΕ Βεύης – Μελίτης
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου Κ. Καλλινίκης Φλώρινας
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συδνιρογάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου Λεχόβου «Ο Προφήτης Ηλίας»
 23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 24. Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίων εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση των τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» Π.Ε. Κοζάνης
 25. Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίων εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού» Π.Ε. Κοζάνης
 26. Αντικατάσταση δικηγόρου για νομική στήριξη στην εξαγορά ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου – Λιβαδερού» Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6.Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.Μ.Μ.Ε.