36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/9/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Άμεση Αποκατάσταση Τοπικών Καθιζήσεων Οδοστρώματος στο Οδικό Τμήμα Πεντάλοφος – Επταχώρι της Ε.Ο Κοζάνης – Ιωαννίνων» Προϋπολογισμός Έργου: 62.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προμήθεια – Εγκατάσταση Εργαστηρίων Εξοπλισμού Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πτολεμαίδας στο Δ.Δ Πενταβρύσου» έως 30/09/2013
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση συστημάτων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου Νεστορίου» Π.Ε Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπάνης και έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού από την Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση διθέσιου Αναβατήρα Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας», καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 9. Έγκριση Αποδοχής Δωρεάς Αρχιτεκτονικής μελέτης του Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας
 10. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ περί προμήθειας 800 τόνων αλατιού αποχιονισμού και μεταφοράς αυτού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013
 11. Κατακύρωση ή μη του από 10/9/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας αγωγού ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς διαμέτρου 110mm/10atm, αντλιών νερού και αντίστοιχων πινάκων αυτοματισμού για την υδροδότηση του ΒΙΠΑ Καστοριάς της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013
 12. Κατακύρωση ή μη του από 10/09/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Π.Ε Καστοριάς
 13. Κατακύρωση ή μη του από 05/09/2013 πρακτικού του Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «Σχέδιο Δράσης για την ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισμό» / «ACTIONPLANFORTHEPROMOTIONOFTHECROSSBORDERAREAASACOMPETITIVETOURISTICDESTINATION» και ακρωνύμιο TourAct με αριθμό Διακήρυξης 8/2013 Π.Ε Καστοριάς
 14. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης από το ελεύθερο εμπόριο προμήθειας καλοκαιρινών ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε Γρεβενών
 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Πρωτογενούς Τομέα κ. Χρήστου Ευαγγέλου
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια και εγκατάσταση δυο κλιματιστικών θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Άνω Κώμης
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σερβίων
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση Γιορτής Κρασιού με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιάσματος Βοΐου
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της «Γιορτής Ψαριού» με το Σύλλογο Ψαράδων Λίμνης Πολυφύτου Π.Ε Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 27. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε. Κοζάνης
 28. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας Εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον Δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο
 29. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας Εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον Δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο
 30. Παραίτηση από ένδικα μέσα της Π.Ε Καστοριάς, σχετικά με την αριθμ. 34/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 31. Παραίτηση από ένδικα μέσα της Π.Ε Καστοριάς, σχετικά με την αριθμ. 152/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.