35η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γέρου Κωνσταντίνος
 2. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Κεχαγιάς Φώτιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 24/9/2014 και ώρα 12:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014-2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Δ.Μ.»
 3. Έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Δυτική Εορδαία Δ.Δ. Εμπορίου» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενίσχυση μανδύα έγχυτου σκυροδέματος ολοκλήρωση κατασκευής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου – Γυμνασίου Σερβίων»
 6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Πεζογέφυρας Αγίου Αχιλλείου» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 8. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφοράς του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 10. Έγκριση πρακτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015
 11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 2.400,00€ για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας» για το έτος 2014
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 155.504,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Αύγουστο 2014
 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 394.195,82€ του προγράμματος ΚΑΠ – ως 9η τακτική επιχορήγηση έτους 2014 προς κάλυψη δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένων
 16. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση δαπάνης για καταβολή αμοιβής σε δικαστικούς επιμελητές για επίδοση εγγράφων που απευθύνονται στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 19. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή ασφαλίστρων για τα μηχ/τα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7. Μ.Μ.Ε.