35η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 4/10/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση – βελτίωση της Ε.Ο. 15, στο τμήμα Γρεβενά – Όρια Νομών Γρεβενών, Τρικάλων ( Β΄ Φάση )» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση της Ε.Ο. 3 στο τμήμα Κοζάνη – όρια Ν. Κοζάνης – Λάρισας(Β΄Φάση)» Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης : «Κάθετος Άξονας Εγνατία Οδού “Νίκη – Όρια Νομού Λάρισας” Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Μελέτες Περιφερειακού Δακτυλίου Κοζάνης » Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της επικαιροποίησης της μελέτης «Βελτίωση Οδικού Τμήματος Διασταύρωση Πρεσπών – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής» Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση της Ε.Ο 15, στο τμήμα Γρεβενά – Όρια Νομών Γρεβενών, Τρικάλων( Β΄ Φάση)» Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό του Ν. Κλείτου Κοζάνης » Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Ολοκλήρωση Ανακαίνισης Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Ολοκλήρωση Ανακαίνισης Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης από τη Θέση Μοτσαλιά έως το Κεντρικό Υδραγωγείο» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – Ανακαίνιση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις των ΚΑΠ 2011 Π.Ε Γρεβενών
 12. Έγκριση 1ον της απ΄ ευθείας μίσθωσης μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών «Αποκατάσταση βατότητας λόγω θεομηνιών (αποχιονισμός – πλημμύρες – πυρκαγιές κλπ» και των τευχών (Τιμολόγιο – Περιγραφή Εργασιών) 2ον Της κατασκευής των εργασιών με αυτεπιστασία από την Δ.Τ.Ε Π.Ε Γρεβενών για το χρονικό διάστημα 31-10-2011 μέχρι 31-10-2012
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών περιποίησης του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης και έγκριση της δαπάνης
 14. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης σε συνδιοργάνωση με το Σύνδεσμο Γραμμάτων & Τεχνών για τον εορτασμό της επετείου του Μακεδονικού Αγώνα στο όρος «Μπούρινος»
 15. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης
 16. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για την συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων Εικαστικών Τεχνών Εορδαίας «Άρης Γαρουφαλίδης » για τις εικαστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς
 17. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης σε συνδιοργάνωση με τον Ορειβατικό Σύλλογο Σιάτιστας στην πραγματοποίηση του 4ου Ορεινού Αγώνα Τρεξίματος Μπούρινου
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπάνης δημόσιων σχέσεων ενόψει του εορτασμού της Ημέρας Μακεδονικού Αγώνα Π.Ε Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων για παράθεση γεύματος στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόεδρο της βουλής κ.α επισήμων προσκεκλημένων ενόψει εγκαινίων του Αξονικού Τομογράφου Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 25. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 310.000,71€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΝΑ 0268 -Νομαρχιακά Προγράμματα Κοζάνης για την πληρωμή έργων Ν.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή νομικής συμβουλής – γνωμοδότησης στα πλαίσια έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων για την χοιροτροφική μονάδα ιδιοκτησίας του Ε. Τζήμας & ΣΙΑ Ο.Ε. Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.