33η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

 

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Προστασία πρανών-Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού 135.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Προστασία πρανών-Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν .Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου-Ηλεκτροφωτισμός δρόμου στο Τ.Κ. Λόφων» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση πεζογέφυρας Αγ .Αχίλλειου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση λιμναίων υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Σήμανση, στηθαία ασφαλείας επ. οδ .Δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση –Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Ν .Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ηλεκτροφωτισμός τμήματος επαρχιακής οδού Αμμοχωρίου – Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν.Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την περίοδο 2015-2016»
 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.600,00 € για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών τους Ενοτήτων, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της παραγωγής & Εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας 2015»
 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 3.557,72 € για την κάλυψη των δαπανών των οφειλομένων αποζημιώσεων των ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κτλ. που διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας – καταλληλότητας κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2015
 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 15. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης υγειονομικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών.
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

 

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

 

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

 

8. Μ.Μ.Ε.