33η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/9/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου : «Αντικατάσταση Κουφωμάτων & Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο προϋπολογισμού 310.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α ή 252.032,52 χωρίς Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 3. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος στο Νότιο Τμήμα της Π.Ε Γρεβενών προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις των Κ.Α.Π 2011 Π.Ε Γρεβενών
 4. Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή πρόσβασης στο Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Πριονίων» Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση με απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Καλλιθέας » Π.Ε Γρεβενών
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή Οδού Ροδια – Λειψι» αναδόχου Παναγιώτης Χατσιος & ΣΙΑ ΕΤΕ Π.Ε Γρεβενων
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος Ν. Γρεβενων (Τμήμα Β΄)» Αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Π.Ε Γρεβενών
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Οδού ΑΒΔΕΛΛΑ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ» αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε Π.Ε Γρεβενών
 9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Βελτίωση Οδού προς Ελεύθερο» αναδόχου Στάμκου Ιωάννη ΕΔΕ Π.Ε Γρεβενών
 10. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση Τεχνικών Έργων» αναδόχου Κωσταρέλα Ευαγγέλου Π.Ε Γρεβενών
 11. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση Βατότητας Οδικού Δικτύου» αναδόχου Κωσταρέλα Ευαγγέλου ΠΕ Γρεβενων
 12. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της μελέτης « Αναστήλωση – Ανάπλαση Ι.Μ Τσουκας » Π.Ε Καστοριάς
 13. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την « Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Γρεβενών
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης και της δαπάνης για την επισκευή μηχανήματος έργου (ισοπεδωτής) με αρ. ΜΕ 080353 λόγω βλάβης Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης κατά την Συνάντηση παλαιών Προσκόπων στις 7-9 Οκτωβρίου 2011 στην Καστοριά
 16. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για την εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση Δαπανών Π. Δ. Μ
 18. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση Δαπάνης Αποζημίωσης Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου των Ελληνικών και Αλλοδαπών Οχημάτων Π.Ε Καστοριάς
 20. Έγκριση Δαπάνης ενόψει της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς
 21. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου Κορομηλιάς « Η Τραπεζούντα » Καστοριάς
 22. Έγκριση Δαπάνης ενόψει πραγματοποίησης Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου – Επιστημονική Ημερίδα ΙΕΝΕ στην Καστοριά
 23. Έγκριση Δαπανών Μαθητών Σχολικού Έτους 2010 – 2011 Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 25. Τροποποίηση της αριθμ. 531/2011 απόφασης της Ο.Ε περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υλικών
 26. Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο Επικρατείας Π.Ε Καστοριάς
 27. Λήψη απόφασης νέων τιμών των συμβάσεων στις μεταφορές των μαθητών που παρατείνονται από 1/9/2011 έως 31/12/2011 κατόπιν διαπραγμάτευσης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.