32η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 27/08/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση      πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του      Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο      Τ.Κ. Ιτιάς», προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 € Π.Ε. Φλώρινας
 4. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο      Τ.Κ. Ιτιάς», Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση σκεπής του      κοιν. Καταστήματος της Τ.Κ. Μεσοχωρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €      Π.Ε. Φλώρινας
 6. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση σκεπής του      κοιν. Καταστήματος της Τ.Κ. Μεσοχωρίου», Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Ανάπλαση περιοχής Αγίου      Γεωργίου Τ.Κ. Λεπτοκιαρυων», προϋπολογισμού δαπάνης 12.000 € Π.Ε. Φλώρινας     
 8. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Αγίου      Γεωργίου Τ.Κ. Λεπτοκιαρυων», Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση ειδικού τάπητα      στα γήπεδα Μπάσκετ του Γυμνασίου Μελίτης και Δ.Σ. Νεοχωρακίου»,      προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € Π.Ε. Φλώρινας
 10. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση ειδικού τάπητα      στα γήπεδα Μπάσκετ του Γυμνασίου Μελίτης και Δ.Σ. Νεοχωρακίου», Π.Ε.      Φλώρινας
 11. Έγκριση      όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Έργα ύδρευσης και      αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Βαλτονέρων», προϋπολογισμού δαπάνης      35.445,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 12. Συγκρότηση      επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Έργα ύδρευσης και      αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Βαλτονέρων», Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση      απόσυρσης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρας)      της Π.Δ.Μ.
 14. Διάθεση      πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός τάφρων από φερτά υλικά λόγω πλημμυρικών      φαινομένων στο δρόμο Βελβεντό – Παλαιογράτσανο – Καταφύγι»
 15. Διάθεση      πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 25 (είκοσι πέντε) τόνων ψυχρού      ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρηση στο Εθνικό      Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής      Μακεδονίας»
 16. Διάθεση      πίστωσης για τις εργασίες αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία του έργου      «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας      (Δ124-Δ128)»
 17. Διάθεση      πίστωσης για τις εργασίες αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία του έργου «Αποκατάσταση      ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή      Καλοχωρίου – Χιλιοδέντρου)»
 18. Διάθεση      πίστωσης για αγορά χαλαζιακής άμμου ΜΥΗΣ «Πραμόριτσα
 19. Διάθεση      πίστωσης για αγορά μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. από Πολύμυλο      προς Βέροια
 20. Έγκριση      αγορά αγροτεμαχίων στη θέση «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» του Δήμου Γρεβενών Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 650,00 € του      προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για      την παρακολούθηση του επιβλαβούς οργανισμού DiabroticavirgiferaLeConte της καλλιέργειας του αραβοσίτου, την      καλλιεργητική περίοδο 2015»
 22. Ανάληψη      υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο      Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση      δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης με      τίτλο «Οδηγώ συνετά – Οδηγώ με ασφάλεια»
 24. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση διοργάνωσης      εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα Π.Ε.      Γρεβενών
 26. Έγκριση      πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση      πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και      Κοινωνικής Συνοχής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.