32η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/8/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της εταιρείας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. κατά της διακήρυξης του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή επενδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Καισαρειάς – Σπάρτου από Χ.Θ.+1.832,50 έως Χ.Θ. 2.090,00» Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου
 4. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 7ης Αυγούστου 2013 του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Καλαμιάς» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 6ης Αυγούστου 2013 του έργου: «Ανακαίνιση κτηνιατρικού κέντρου Σερβίων» Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις πλατειών και περιβάλλοντος χώρου στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Καμβουνίων» Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δ. Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δυο γηπέδων αντισφαίρισης και τοιχίο στήριξης επιστέγασης τύπου μπαλονιού στο κέντρο αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή αποδυτηρίων Αθλητικού Κέντρου Μαυροδεντρίου» Π.Ε Κοζάνης
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Δ.Δ Πολυράχου από Δεξαμενή Δ.Δ Τριγωνικού Δήμου Σερβίων» Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναμόρφωση Πλατείας Αγίου Δημητρίου Δήμου Ελλησπόντου» Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης διοικητηρίου στον ακάλυπτο χώρο του διοικητηρίου Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειου» Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση Πεδίων Μέσης Τάσης (20kv) στο Κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Βελτίωση Χάραξης Οδικού Άξονα Κοζάνης – Κρόκου» (Β΄ Φάση) Π.Ε Κοζάνης
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο Κοζάνης – Σερβίων» 3η Σ.Σ.Ε Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων, για τη διαγράμμιση του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις εργασίες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 20. Κατακύρωση ή μη του από 29/07/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Καστοριάς
 21. Κατακύρωση ή μη του από 29/7/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας αγωγού ύδρευσης ΡΕ 3ης γενιάς διαμέτρου 110mm/10atm, αντλιών νερού και αντίστοιχων πινάκων αυτοματισμού για την υδροδότηση του ΒΙΠΑ Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2013
 22. Έγκριση του Πρακτικού Επαναπροκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διοικητηρίου Γρεβενών – Π.Ε Γρεβενών»
 23. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 2.400,00€ για την κάλυψη των δαπανών των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων τους για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας» οικονομικού έτους 2013
 24. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 46.160,00€ για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετιστών Α΄ τριμήνου του έτους 2013
 25. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 6.923,29€ για την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών των κλιμακίων ελέγχου των Μέτρων και Σταθμών που λειτουργούν στις περιοχές ευθύνης τους για το χρονικό διάστημα 1-1-2011 έως 31-12-2011
 26. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε ποσού 8.221,50€ για την κάλυψη των αποζημιώσεων των μελών των κλιμακίων ελέγχου των Μέτρων και Σταθμών που λειτουργούν στις περιοχές ευθύνης τους για το χρονικό διάστημα 1-1-2010 έως 31-12-2010
 27. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 30. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των πρωταθλημάτων ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης περιόδου 2013-2014 αναλαμβάνοντας την πλήρη ιατρική κάλυψη των αγώνων
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της «3ης Γιορτής Πατάτας» με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καπνοχωρίου «Ο Άγιος Γεώργιος»
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 34. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στο 7ο Καλοκαιρινό Καμπ Ξιφασκίας στις Πρέσπες
 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στην 1η Νοσηλευτική Ημερίδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 37. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 39. Παροχή εντολής γνωμοδότησης για την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – τμήμα περιβάλλοντος & υδροοικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς στον Δικηγόρο Καστοριάς Βασίλειο Μοσχάκη, καθώς και την έγκριση της δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

      -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.