31η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/8/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού επαρχιακού δικτύου με την Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου Εράτυρας» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης του έργου: «Ανάθεση περιφερειακής οδού Κοτύλης» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλάμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις Κ.Α.Π. Π.Ε. Γρεβενών 2013
 5. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη αρδευτικού δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Κοίτης Ποταμού στο Δ.Δ. Τριποτάμου» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Κοίτης Ποταμού στο Δ.Δ. Τριποτάμου» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Σ.Σ. Ιωαννίδη» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Σ.Σ. Ιωαννίδη» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Προστασία πρανών-αποκατάσταση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 180.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Προστασία πρανών-αποκατάσταση κατολισθήσεων στο οδικό δίκτυο Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση επ. οδού από Τ.Δ. Ν. Καυκάσου προς Τ.Δ. Μαρίνας» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 13. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση επ. οδού από Τ.Δ. Ν. Καυκάσου προς Τ.Δ. Μαρίνας» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις – Κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Νυμφαίου – Υδρούσας» προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις – Κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Νυμφαίου – Υδρούσας» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση δαπάνης, διενέργειας διαδικασία ανάθεσης και τευχών δημοπράτησης για την επιλογή ανάδοχου για την παροχή υπηρεσιών προς την Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος DevelopingAlternativeTourismAspectsTourismData που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) ¨Greece-FYRοM¨, με Κωδικό έργου Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ30580003 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής εταίρος
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 11η/2013
 18. Έγκριση δαπάνης ποσού 612.540,00€ για την «Μίσθωση 34 πολυεργατών, 6 γκρέιντερ, 6 τρακτέρ και 2 φρέζες για τις εργασίες αποχιονισμού 2013-2014 του Εθνικού Οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ευξείνιου Κύκλου
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της Λαμπαδηδρομίας
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των 3ημερων εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων Αναρράχης
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Ιανουαρίου 2013 Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Τοιχιού Π.Ε. Καστοριάς
 27. έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμουδάρας Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δημουργίας Πολυκάρπη Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Σύλλογο Αιμοδοτών Ν. Καστοριάς
 30. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 31. Έγκριση πίστωσης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης 14ου Συμποσίου Ιστορίας, Λαογραφίας και παραδοσιακής μουσικής – χορού στην Αβδέλλα Γρεβενών
 32. Έγκριση πίστωσης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «Γιορτή Κρασιού» στο Τρίκωμο Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 34. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 35. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.