30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/8/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορειοανατολικής περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
 3. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος 2013» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις Κ.Α.Π Π.Ε Γρεβενών 2013
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Παράλληλα έργα Αναδασμού Νίκης (Β΄ Φάση)» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 5. Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα Αναδασμού Νίκης (Β΄ Φάση)» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση Φθορών στην Γέφυρα του Αγίου Αχίλλειου» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Φθορών στην Γέφυρα του Αγίου Αχίλλειου» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ Πολυποτάμου» κατόπιν λήψης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί των επιβληθέντων ενστάσεων Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Φωταγώγησης Ε.Ο δικτύου Ν. Φλώρινας»
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τεχνικών στο δρόμο Δροσοπηγής – Βιτσίου» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειαρχη Κοινωνικής Συνοχής κ. Ταλίδη Φιλώτα
 12. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση διαφημιστικού υλικού μουσικής εκδήλωσης με σκοπό την οικονομική στήριξη του Κέντρου Φροντίδας Παιδιών ΑΜΕΑ
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση μετασχηματιστή στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για την ανάπλαση χώρου αναψυχής στη θέση «Παιδική Χαρά»
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας πόρτας αλουμινίου στην κεντρική είσοδο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Βλατσιωτών Πτολεμαΐδας «Ο Προφήτης Ηλίας»
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Άρδασσας « Η Άρδασσα»
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη συμμετοχής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδίτη σε Παραδοσιακό Φεστιβάλ
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 6ου Ορειβατικού Μουρικίου Δρόμου
 23. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης του Αθλητικού Συλλόγου Μικροκάστρου
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της «Γιορτής Φασολιού» με τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Σισανίου
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς για την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 29. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 31. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 32. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 33. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 34. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.