2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.    Πάτρα Βασίλειο
2.    Γιάτσιο Ιωάννη
3.    Γιαννάκη Βασίλειο
4.    Αποστολίδη Κωνσταντίνο
5.    Νίκου Αντώνιο
6.    Σημανδράκο Ευάγγελο
7.    Δούφλια Αγλαΐα
8.    Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  24/1/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:
1.    Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.    Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων προσφορών για την «Συμπληρωματική προμήθεια και μεταφορά 1150 τόνων αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Ε.Ο.Δ αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Π.Δ.Μ για την χειμερινή περίοδο 2011-2012».
3.    Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια και μεταφορά 385 τόνων αλατιού Ιανουάριο 2012, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Ε.Ο.Δ αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) Π.Δ.Μ   
4.    Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Μ ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας καθώς και για την σύνταξη καταλόγου όσων από αυτά κριθούν ακατάλληλα προκειμένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία
5.    Έγκριση συγκρότησης επιτροπής συλλογικών οργάνων της Διοίκησης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
6.    Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού» Π.Ε Κοζάνης
7.    Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών για ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας της Π.Ε Φλώρινας για το 2012
8.    Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού τακτικού διαγωνισμού περί προμήθειας καυσίμων κίνησης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012 με σύντμηση προθεσμιών, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
9.    Έγκριση διενέργειας του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.500 €, περί προμήθειας 200 τόνων αλατιού αποχιονισμού  και μεταφοράς αυτού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
10.    Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ΚΤΕΟ και καρτών καυσαερίων των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
11.     Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή τελών μεταβίβασης και κυκλοφορίας επιβατηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Δ.Μ.
12.    Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ΚΤΕΟ, αλλαγή ελαστικών, ανταλλακτικών αυτ/των, διόδια και βενζίνες των αυτ/των της Π.Δ.Μ.
13.    Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης εκτός της Π.Δ.Μ.
14.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών σήμανσης και μικροϋλικών εργοταξίου για τις ανάγκες των εργοταξίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.
15.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης
16.    Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Έδρας της Π.Δ.Μ
17.    Έγκριση δαπανών για την εκμίσθωση περιπτέρου για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ στην AGROTIKA 2012
18.    Έγκριση δαπανών για κάλυψη εξόδων συμμετοχής της Π.Δ.Μ στην AGROTIKA από 1 εώς και 5 Φεβρουαρίου 2012
19.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
20.    Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην συνδιοργάνωση παρουσίασης της Γούνας, από κοινού με το Σύνδεσμο Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας στην Παγκόσμια Έκθεση Γούνας που θα πραγματοποιηθεί  στην Κωνσταντινούπολη Π.Ε Κοζάνης
21.    Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή ενός δημοσιογράφου στην Π.Δ.Μ.
22.    Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Α΄ Εξαμήνου για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ.
23.    Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Α΄Εξαμήνου για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
24.    Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
25.    Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
26.    Έγκριση δαπάνης για την επίσκεψη του Αρμένιου αθλητή Ρόμπερτ Εμιγιάν στην Π.Ε. Καστοριάς
27.    Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
28.    Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
29.    Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
30.    Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
31.    Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικής στήριξης της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
32.    Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Π.Ε Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας