2η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 18/6/2014 και ώρα 11: 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού 1ης συνεδρίασης του 2014
 2. Μ.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή γεωφραγμάτων Ν. Γρεβενών-Βελτίωση γεωφράγματος Αμυγδαλεών» του Δήμου Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών.
 3. Μ.Π.Ε. του έργου : «Αμμοληψία από τον ποταμό Αλιάκμονα στη θέση “Πηγαδάκια” του αγροκτήματος Πόρου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Πόρου της Τ.Κ. Κνίδης, του Δήμου Γρεβενών», της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
 4. Μ.Π.Ε. του έργου : «Αμμοληψία από τον ποταμό Βενέτικο για τις ανάγκες του έργου “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη, από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή, εντός της πόλης των Γρεβενών”, στην εκτός σχεδίου της Δ.Κ. Γρεβενών, του Δήμου Γρεβενών», της Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Εισηγητής των θεμάτων 2 έως 4 : κ.Γεώργιος Θωμαϊδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών
 5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), για το έργο που αφορά : α) στην ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ορυχείων (Βόρειου και Νότιου Τομέα) με αύξηση της έκτασης αυτών κατά 84.237,58 τ.μ. καθώς και των συνοδών αυτού έργων, εντός του Δημοσίου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρία “ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ”.
 6. Μ.Π.Ε. του έργου : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση ‘Σαμπάνι’ του τοπικού διαμερίσματος Σκοπού του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας (κωδικός 1000671 ΒΟΡΡΑΣ ΣΚΙ)». Εισηγητής των θεμάτων 5 και 6 : κ.Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δβο υπάλληλος του τμήματος   Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.
 7. Μ.Π.Ε. του έργου : «Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (κατά τμήματα) : μελέτη τμήματος α) Παράκαμψη Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι, στην Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μελέτη τμήματος β) Όρια Νομών Λάρισας Κοζάνης – Τριγωνικό, στην Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 8. Μ.Π.Ε. του έργου : Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εισηγητές των θεμάτων 7 και 8 : κ.Δημήτριος Τσίμπλινας, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Τροποποίηση Υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV ΕΥΟΣΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑϊΔΑ Ι και 400 kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ–ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ για τη διασύνδεση του ΚΥΤ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, Ν. Κοζάνης.
 10. Μ.Π.Ε. του έργου : «Εκσυγχρονισμός του έργου επιφανειακή απόληψη από την τεχνητή λίμνη Πολυφύτου απολήψιμου όγκου 1.293.010 κ.μ. νερού ετησίως, λόγω εγκατάστασης ηλεκτρονικού σχεδίου διαχείρισης, στην τοποθεσία ‘Λίμνη’ της Τ.Κ. Ιμέρων του Δήμου Σερβίων–Βελβεντού, δικαιούχος της οποίας είναι ο ΤΟΕΒ Ιμέρων» (υφιστάμενο έργο στερούμενο περιβαλλοντικών όρων).
 11. Μ.Π.Ε. του έργου : Υφιστάμενο αρδευτικό έργο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάρων, απολήψιμου όγκου 485.858 κ.μ. ετησίως και εκσυγχρονισμός αυτού λόγω εφαρμογής ηλεκτρονικού σχεδίου διαχείρισης.Εισηγητής των θεμάτων 9, 10 και 11: κ.Κων/νος Μπακούσης, Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Εβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
 12. Μ.Π.Ε. του έργου : «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ολιβίνη) σε δημόσια έκταση εμβαδού 100.000 τμ στη θέση Τούμπα της ΤΚ Χρωμίου – ΔΕ Αιανής Δ Κοζάνης, στην ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ με δικαιούχο φορέα την εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ».
 13. Μ.Π.Ε. του έργου : «Βελτίωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων και του αποστραγγιστικού δικτύου του αγροκτήματος Νεάπολης».Εισηγήτρια των θεμάτων 12 και 13: κ.Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
 14. Μ.Π.Ε. του έργου : «Δανειοθάλαμος για τις ανάγκες του έργου “Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Μαυροδεντρίου Δήμου Κοζάνης” στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».Εισηγήτρια : κ.Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Δβο, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

Σημ : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193- 2461350110

                                                                    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Δ/νσεις Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ
 6. Δήμοι – τοπικά συμβούλια
 7. ΜΜΕ