29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/8//2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση λειτουργίας ανελκυστήρα (κοινού δεξιός) Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης.
 3. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Κοζάνης για ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και των λοιπών χρηματοδοτικών πηγών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση βατότητας οδικού δικτύου» προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ή 121.951,22 € χωρίς Φ.Π.Α Π.Ε. Γρεβενών.
 6. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Επισκευή – Ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κτηνιατρικού κέντρου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ή 65.040,65 € χωρίς Φ.Π.Α Π.Ε. Γρεβενών.
 7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου «Επισκευή – Συντήρηση εκκλησίας και κοιμητηρίου Κυπαρισσίου» αναδόχου Τόλιου Ιωάννη Ε.Δ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή – συντήρηση – διαμόρφωση – επέκταση Κτηριακών εγκαταστάσεων Π.Υ. Φλώρινας»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διοικητηρίου Πτολεμαϊδας» Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση διοικητηρίου Πτολεμαϊδας» Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση χώρου γύρω από την εκκλησία και την πλατεία Εμπορίου» Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση με απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: «Αναμόρφωση αύλειου χώρου σχολείου Τρικωμου» Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη ευστάθειας δεξιού αντερίσματος Ταμιευτήρα Παρορίου Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση – διαμόρφωση – επέκταση Κτηριακών εγκαταστάσεων Π.Υ. Φλώρινας»
 16. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωσης των 2ήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού –Λαογραφικού και Αθλητικού Συλλόγου Πενταβρύσσου «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ» Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση πίστωσης για την αποστολή βυτίων νερού (300 κυβικά) για πότισμα κοπαδιών κτηνοτρόφων από την περιοχή της Σκήτης, τοποθεσία «Παρχάρια» Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιστέρας Βοϊου.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπανών –Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. -Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Φυσιολατρικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσσοποταμίας Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.