28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/7/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτιρίου Καλαμιάς» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Επανάληψη διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορειοανατολικής περιοχής της Π.Ε. Καστοριάς»
 5. Έγκριση επαναδημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός στραγγιστικών καναλιών στο Δ.Δ. Φανού» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή σωληνωτής γέφυρας σε χείμαρρο της κτηματικής περιοχής Αγ. Βαρθολομαίου» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης από τις παλιές πηγές ΔΕ Κ. Καλλινίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Ι.Ν. Ι. Προδρόμου στο Τ.Δ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου 2011» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΔ Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φρεατίων στην Ε.Ο. επί του ΔΔ Πεδινού» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Λεχόβου-Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής αποθήκευσης και διάθεσης πόσιμου νερού» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση – Διαμόρφωση – Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Π.Υ. Φλώρινας » Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο ΔΔ Πολυπλατάνου» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 17.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 0758 Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης»
 18. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 40.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/μηνός Ιουλίου 2013 για την πληρωμή του έργου «Δαπάνες εκτός έδρας, κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες»
 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 13.712,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/3 μηνός Ιουλίου 2013 του έργου «Δαπάνες εκτός έδρας, κίνησης και οδοιπορικά έξοδα και αμοιβές για ειδικές εργασίες»
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 24.600,00€ του προγράμματος Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης για την πληρωμή του έργου «Συνέχιση του προγράμματος ergasiakozani.gr» σύμφωνα με την 53η κατανομή
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 762.000,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.