27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/7/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση μίσθωσης τεσσάρων μηχανημάτων χωριστά και του τρόπου επιλογής για τις επείγουσες παρεμβάσεις της Π.Ε. Κοζάνης σχετικά με την πρόληψη πυρκαγιών
 3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο Ν. Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Πολυπλατάνου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τεχνικού στον Γεροπόταμο στο Δ.Δ. Ιτιάς» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών αποχέτευσης στο Δ.Δ. Νεοχωρακίου»
 8. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νότιας Περιοχής της Π.Ε. Καστοριάς»
 9. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 10. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 146.427,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Ιούνιο του 2013
 11. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Δήμο Καστοριάς του 2ου Βυζαντινού – Μεσαιωνικού Φεστιβάλ «ΑΛΕΞΕΙΑΔΑ»
 13. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροδότησης του κόμβου Τριγωνικού – Μικροβάλτου Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροδότησης του κόμβου Ρυμνίου Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Ιώνεια 2013»
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ειδικών ταμπελών σχετικά με την ενημέρωση της περιόδου απαγόρευσης της αλιείας στην περιοχή του γεωφράγματος Σισανίου και Πραμόριτσας
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση σεμιναρίων θεωρητικής και πρακτικής αποκατάστασης κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνης και το τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών, Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση της διήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου Σιδερών «Οι Πρόσφυγες»
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη εκτύπωσης εντύπου του Συλλόγου Αμπελουργών Οινοπαραγωγών Σιάτιστας «Ο Άγιος Τρύφων»
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό του γραφείου του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Εορδαίας
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ελαστικών επισώτρων, τριών οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπανών για πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 26. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 28. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων που απαιτούνται για την εξαγορά εκτάσεων στο έργο «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων εθνικής οδού Κοζάνης Σερβίων» της Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.