27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 29/7/2011 και ώρα 10:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου « Κατασκευή οδού καλύβια ΝΤΕΤΣΟΥ- ΣΑΜΑΡΙΝΑ» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτες Οδοποιϊας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης», προεκτιμώμενης αμοιβής 3.452.258,59€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 4. Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς ΕΕΛ Δήμου Ασκίου» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Κατασκευή γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση των Σταδίων της μελέτης « Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» και οριστικής παραλαβής της Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης –Αναλώσιμων Η/Υ προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών»
 9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης –Αναλώσιμων Η/Υ προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών .
 10. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Ινστιρούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση πρακτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Π.Ε. Γρεβενών »
 12. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δράση C8 του έργου ΠΙΝΔΟΣ / ΓΡΕΒΕΝΑ Life» Π.Ε Γρεβενών
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης απομαγνητοφωνήσεων πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης μεταφοράς ειδών επίπλου και λοιπού εξοπλισμού της Π.Ε. Γρεβενών.
 15. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών διδασκαλίας προς κάλυψη των αναγκών σχολικών μονάδων περιοχής Γρεβενών.
 16. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών για την διαμόρφωση γραφείου της Π.Ε. Γρεβενών.
 17. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η /2011.
 18. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης»
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης του έργου «Μελέτη αποκατάστασης και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ. 113+000 έως 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης Ιωαννίνων στο τμήμα Επταχώρι – όρια Ιωαννίνων»
 20. Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής για την ανάθεση του έργου « Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης της ετήσιας χορευτικής εκδήλωσης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΖΕΠ.
 23. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του μορφωτικού και φυσιολατρικού συλλόγου Σιδερών « ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Φίλαθλου Σωματείου Αναγέννησης Εράτυρας Π.Ε. Κοζάνης.
 25. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας «ΕΥΞΕΙΝΙΑ 2011»Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση συνδιοργάνωσης της 8ης Βαλκανικής Συνάντησης Στελεχών των ΧΑΝ Βαλκανικής με τη ΧΑΝΘ
 28. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για απονομή Αριστείων με τον Σύνδεσμο Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας εν Αθήναις
 29. Έγκριση συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων «ΠΡΕΣΠΕΣ» με τον «Οργανισμό Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών-Φλώρινας»
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση δαπάνης προμήθειας κλιματιστικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 34. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία Π.Ε. Γρεβενών και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης μεταφοράς αυτών Π.Ε. Γρεβενών.
 35. Έγκριση αποζημίωσης ελεγκτών βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων Π.Ε. Καστοριάς.
 36. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου των Ελληνικών και αλλοδαπών οχημάτων Π.Ε. Καστοριάς.
 37. Έγκριση δαπάνης ενόψει πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Αγίας Κυριακής Π.Ε. Καστοριάς.
 38. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού, «Η Καλλιθέα» Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής Καστοριάς «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης ενόψει πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου « Αφοί Εμμανουήλ» Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση Δαπάνης την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού, Λαογραφικού Συλλόγου Οινόη Καστοριάς.
 42. Έγκριση δαπάνης για παράθεση γεύματος, ενόψει επίσκεψης περίπου 100 υποτρόφων, φοιτητών και επιστημόνων του ΥΠΠΟ από 35 χώρες του κόσμου, στην Καστοριά.
 43. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Συλλόγου Γυναικών Κεφαλαρίου « Πηγή» Π.Ε. Καστοριάς.
 44. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κομνηνάδων «Αλέξιος Κομνηνός» Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση δαπάνης την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσσου «Ο Πόντος»
 46. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2010- 2011 Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 49. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη Π.Δ.Μ.
 50. Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση επί ερωτημάτων υπηρεσιών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.