26η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 9/7/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 25ης Ιουνίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσα συντήρηση – βελτίωση τμημάτων της Ν.Ε.Ο. Κοζάνης – Φλώρινας, από Πτολεμαΐδα (τέλος New jersey) έως κόμβο Πραραβεγορίτιδας, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντιμετώπιση Καταστροφών από Θεομηνίες» Π.Ε. Καστοριάς
 4. Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισμού δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς» και έγκριση το πρακτικού της δημοπρασίας
 5. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 6. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένους Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Οδού Δοτσικό – Σαμαρίνα Β Φάση» προϋπολογισμού 800.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση της μελέτης «Μ.Π.Ε. της Μελέτης ΄΄Αποκατάσταση – Διαχείριση του αποστραγγιστικού Δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας΄΄»
 10. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.390,24€ χωρίς Φ.Π.Α. (66.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένους του Φ.Π.Α.) για υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου «Σχέδιο Δράσης για την ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισμό» / «ActionPlanforthepromotionoftheCrossBorderareaasacompletitivetouristicdestination» και ακρωνύμιο TourAct
 11. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2013
 12. Κατακύρωση ή μη του από 28/06/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 353.975,59€ του Προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το μήνα Ιούνιο 2013
 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κοινότητας Νέων Αναρράχης
 17. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών και εργασίας, για την κατασκευή κεραμοσκεπής του Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Ο Καλός Σαμαρείτης»
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων το Πολιτιστικού Συλλόγου Οικισμού Καρδιάς « Η Μέρα»
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Βοϊωτών Κοζάνης « Η Αγία Παρασκευή»
 20. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για την κατασκευή δεξαμενής υδροδότησης κτηνοτροφικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Λυγερής
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη μεταβίβασης και διαμονής του Σκακιστικού Ομίλου Πτολεμαϊδας «Πτολεμαίος», που θα συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας
 22. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Εκ νέου Έγκριση δαπάνης θέματος του πίνακα εγκρίσεων δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς (αριθμ. 720/13 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.